New Advertising Technologies

ขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุม:
- การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ
-นำทีมพัฒนา
-การเขียนโปรแกรมส่วนเซิร์ฟเวอร์ API+จุดสิ้นสุด

โครงการที่เสร็จสมบูรณ์:
-ใบปลิวมือถือ
-ระบบแชทบอทสำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์กที่จดจำภาษาธรรมชาติ (คำสำคัญ การทำให้เป็นมาตรฐาน น้ำหนัก การสุ่มผลลัพธ์โดยใช้เครื่องมือเทมเพลต)

กองเทคโนโลยี:
เซิร์ฟเวอร์ Ubuntu 16.04 LTS, MySQL, PostgreSQL, GraphQL, js, php, nginx, php-fpm, node.js, pm2, react, react-native, อัลกอริธึม NLP, โครงข่ายประสาทเทียม, virtualbox, zennoposer, simbank, goip, keitaro TDS

ผลลัพธ์:
โครงการแชทบอทนำผลกำไรมาสู่บริษัทและเป็นส่วนสำคัญทางการเงินสำหรับฉัน

Scroll to Top