DomeWebControl

โครงการสำหรับฟูลโดม:

เวอร์ชันเว็บของตัวควบคุมโดม:

Github:

ต้นแบบเวอร์ชันก่อนหน้าเพียงเพื่อแสดงทักษะการเขียนโค้ด (ไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด)

https://github.com/fulldome-pro/360domewebmanager.client

https://github.com/fulldome-pro/360domewebmanager.server
🔐 โครงการปิดแล้ว เข้าถึงได้ตามคำขอ

Scroll to Top